• Moske
  • Moske
  • Moske
  • Moske
  • Moske

Nyhet

Velkommen til Tauheed Moske's nye hjemmesider. Ta kontakt på post@tauheed.no ved spørsmål.

Bønnetider i Norge

For å se oppdaterte bønnetider i de norske storbyene med daglig visning: klikk her

Hijri Kalender

الخميس 28 ذو الحجّة 1438
torsdag Dhul-Hijjah 28 1438
torsdag september 21 2017

Støtt oss

Les mer her

Imam Jawad (as) Skole

Helt siden 1994 da Tauheed Islamic Centre ble etablert har vi holdt undervisning i koranen, islamsk etikk og læren om islam, samt morsmål (urdu og arabisk). Undervisningsarbeidet ble etter hvert mer organisert og fikk navnet Imam Jawad (as) skole som ble formelt innviet 22. september 1996. Imam Jawad skole ble delt i to avdelinger; urduavdeling og arabiskavdeling.

I begynnelsen av 1996 hadde vi 30 arabiske elever (Irak, Libanon og Kuwait), 13 fra Iran, 18 fra Afghanistan og 25 urduspråklige. I 1998 hadde vi 65 arabiske og 30 urduspråklige faste elever. Disse ble undervist av 5 urduspråklige og 8 arabiske lærere. I 2000 ble det 70 arabiske elever og 25 urduspråklige elever.

I september 1998 begynte damenes kurs i darse-Fiqh (kurs i islamske lover). Da lokalene i Enebakkveien 36B ble solgt i april 1998, måtte vi flytte ut. Dette påvirket skolen i stor grad.

 

Arabisk seksjon

Hver søndag er det undervisning i koranen og om det grunnleggende islam for arabisktalende barn og ungdommer.

Hver mandag er det undervisning for arabisktalende kvinner, der de lærer om innholdet i koranen, og om islamsk etikk og tenkning slik vi har fått den formidlet fra profeten Muhammed (fvmh) og de 12 hellige imamene.

 

Urdu seksjon 

Hver søndag er det undervisning for både kvinner og menn som snakker urdu. For barn og ungdommer som snakker urdu, har vi undervisning på søndager.

 

Norsk seksjon

Den norske seksjonen ble etablert i 2008. Hver søndag holdes det undersvisning for ungdommen og yngre voksne på norsk, i regi av Ung Tauheed. Siden innflytting til moskebygget på Hauketo har vi siden oktober 2014 hatt undervisning for små barn på norsk. 

Programoversikt

Arabisk
Urdu
Norsk
Kvinnegruppe
Felles program
21 sep 2017
18:30 - 19:00
Dua Kumail
21 sep 2017
19:30 - 22:00
Muharram 2017 - Arabisk/Urdu Program
22 sep 2017
12:00 - 14:00
Fredagsbønn
22 sep 2017
18:00 - 19:30
Muharram 2017 - Norsk program
22 sep 2017
19:30 - 22:00
Muharram 2017 - Arabisk/Urdu Program
23 sep 2017
18:00 - 19:30
Muharram 2017 - Norsk program
23 sep 2017
19:30 - 22:00
Muharram 2017 - Arabisk/Urdu Program
24 sep 2017
18:00 - 19:30
Muharram 2017 - Norsk program
24 sep 2017
19:30 - 22:00
Muharram 2017 - Arabisk/Urdu Program
25 sep 2017
18:00 - 19:30
Muharram 2017 - Norsk program

Online

Vi har 5 gjester og ingen medlemmer på besøk.

FOR KUNNSKAP

FOR SAMHOLD

FOR DIALOG

FOR TOLERANSE